EnglishFrenchPolish

Oblicz ratę kredytu szybko i wygodnie

Wypełnij wniosek

Wszystkie pola są wymagane.

  taknieWykorzystanie numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego (połączenia głosowe)Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczący produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieOtrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail)Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczących produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie adres e-mail. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieWykorzystanie numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego (SMS)Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych od Cofidis S.A. Oddział w Polsce dotyczących produktów i usług Cofidis S.A. Oddział w Polsce na podany przez mnie numer telefonu. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  takniePrzetwarzanie moich danych i ich profilowanie w celach marketingowych (profilowanie)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i ich profilowanie w celach marketingowych przez Cofidis, co wiąże się z otrzymywaniem od Cofidis komunikacji marketingowej dopasowanej do mnie, moich oczekiwań i możliwości finansowych. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.
  taknieOtrzymywanie komunikacji marketingowej od partnerów biznesowych (Partnerzy współpracujący)Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Cofidis komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług partnerów biznesowych, z którymi współpracuje Cofidis (lista partnerów: Partnerzy współpracujący - Cofidis S.A ) za pomocą: połączeń telefonicznych, poczty elektronicznej i SMS/MMS. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie pisemnie lub telefonicznie oraz podjąć dalsze działania zgodnie z Twoją prośbą. Ponieważ wszystkie rozmowy z konsultantami są rejestrowane, kontynuowanie rozmowy oznacza zgodę na rejestrowanie jej przebiegu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o finansowanie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób:
  kierujących do nas zapytania
  objętych rejestracją rozmowy telefonicznej
  ubiegających się o finansowanie

  Zobacz, jakie to proste!

  Minimum formalności
  Bez wychodzenia z domu – umowa on-line
  Na dowolny cel konsumpcyjny

  Reprezentatywny przykład dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Cofidis S.A.(Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ustalony zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w dniu 7 listopada 2023 r., uwzględniający następujące założenia: kredyt gotówkowy w kwocie 20.000,00 zł; zmienna stopa oprocentowania kredytu: 15,99 %; całkowity koszt kredytu: 10.050,55 zł (obejmuje: opłatę przygotowawczą: 600,00 zł, odsetki: 9.450,55 zł); całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20.000 zł; czas obowiązywania umowy: 60 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 30.052,80 zł; 60 równych miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych w wysokości 500,88 zł każda. Przyjmując powyższe założenia, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,80%

  Wyliczenia dokonane za pomocą powyższego kalkulatora mają charakter orientacyjny i przykładowy. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie do zawarcia umowy kredytu czy też doradztwo. Informacje wyżej podane powinny być analizowane łącznie z formularzem informacyjnym udostępnianym przez Cofidis przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki. Faktyczna stopa RRSO dla poszczególnych umów kredytu konsumenckiego może różnić się w stosunku do stopy RRSO wyliczonej na podstawie ww. reprezentatywnego przykładu. Udzielenie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

  Cofidis S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253846, NIP: 1080001811.